Αποθήκες προς Ενοικίαση

Μικρή Μονάδα

10 foot (3m)

Μήκος: 6m
Πλάτος: 1.2m
Ύψος: 2.5m

€60/μήνα + ΦΠΑ

Μεσαία Μονάδα

20 foot (6m)

Μήκος: 6m
Πλάτος: 2.5m
Ύψος: 2.5m

€120/μήνα + ΦΠΑ

Μεγάλη Μονάδα

40 foot (12m)

Μήκος: 12m
Πλάτος: 2.5m
Ύψος: 2.5m

€240/μήνα + ΦΠΑ